fbpx

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych klientów

 

 1. Szanowny kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest ASPASJA Salon Urody Barbara Bajerska, znajdujący się na ul. Inflanckiej 40, 91-857 w Łodzi zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: bajerscy@op.pl lub telefonując pod numer: +48503440328.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu:
  – sprzedaży i dostarczenia towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, -zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  – realizacji umowy lub świadczenia usług, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  – rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  – realizacji przez czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  – marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  – ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji zleconych przez Ciebie usług w szczególności związanych z wykonywaniem zabiegów kosmetycznych. Lista naszych podwykonawców jest dostępna w rejestracji. Dane które przekazujemy Twoje imię i nazwisko oraz umówiony termin realizacji zlecenia. Może wystąpić konieczność udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy i nie dłużej niż pięć lat po jej zakończeniu lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
 8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE 

 

Aby niniejsza Witryna działała prawidłowo i aby pozwolić odróżnić Ciebie od innych użytkowników nasze Witryny czasami umieszczamy niewielkie pliki danych na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pomaga nam to w zapewnieniu odpowiedniego komfortu korzystania z Witryny i ciągłego podnoszenia jej jakości. 

 

PLIKI COOKIE TO: 

Plik cookie to małe pliki tekstowe, które zapisujemy w Twojej przeglądarce lub na dysku twardym Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, gdy odwiedzasz naszą Witrynę. Dzięki nim Witryna pamięta Twoje działania i preferencje (np. dane logowania, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przed pewien czas, tak aby nie trzeba było wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy do nas wracasz do naszej Witryny lub przechodzisz między jej stronami. 

 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKI COOKIE: 

Używamy plików cookie do zbierania informacji przechowywania Twoich preferencji online, w tym do następujących celów: Twoje preferencje dotyczące ustawień związanych z regionem, językiem i walutą Szczegółowe informacje na temat Twojej sesji przeglądania, np. model urządzenia lub system operacyjny, których używasz 

 

UŻYWANE PRZEZ NAS PLIKI COOKIE: 

Pliki cookie na naszej stronie są kategoryzowane jako „wymagane” lub „niewymagane”. 

Wymagane pliki cookie: 

Są to pliki cookie, które są bezwzględnie koniecznie do działania naszej witryny lub zapewniania w niej żądanych przez Ciebie usług. 

Niewymagane pliki cookie: 

Są to pliki cookie używane np. do analizy zachowania użytkowników naszej witryny („analityczne” pliki cookie) lub do wyświetlania reklam („reklamowe” pliki cookie). 

Funkcjonalne pliki cookie: 

Są to pliki cookie służące np. do poprawiania funkcjonalności witryny. Mogą to być wymagane pliki cookie, bez których niektóre funkcje witryny będę niedostępne, lub niewymagane pliki cookie używane do obsługi funkcji dodatkowych. 

Analityczne pliki cookie: 

Analityczne pliki cookie służą do śledzenia i gromadzenia danych dotyczących tego, co użytkownik robi w witrynie. Nie są one wymagane do funkcjonowania witryny. 

Czas istnienia plików cookie: 

Pliki cookie są również klasyfikowane jako „sesyjne” lub „trwałe” w zależności od tego, jak długo są przechowywane w przeglądarce. Sesyjne pliki cookie: są przechowywane, dopóki otwarta jest przeglądarka. Wygasają po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie: wygasają po upływie określonego czasu lub gdy usuniesz je ręcznie z przeglądarki w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pliki cookie są również klasyfikowane jako „wewnętrzne” lub „zewnętrzne”. Wewnętrzne pliki cookie: są to pliki cookie umieszczane w Twoim urządzeniu przez domenę naszej witryny. Zewnętrzne pliki cookie: są to pliki cookie umieszczane w Twoim urządzeniu przez domeny witryn zewnętrznych. Pliki cookie używane w naszej witrynie: Poniżej opisano konkretne przykłady plików cookie, jakie mogą być używane w naszej Witrynie: 

 

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE 

Niektóre przeglądarki, np. Chrome i Firefox, umożliwiają zmienianie ustawień i przeglądanie w trybie „incognito”; to ogranicza możliwość umieszczanie danych w Twoim komputerze i automatycznie usuwa wszelkie trwałe pliki cookie umieszczane na Twoim urządzeniu po zakończeniu sesji. Dostępnych jest również wiele zewnętrznych dodatków do przeglądarek ułatwiających blokowanie plików cookie i zarządzanie nimi. Dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Możesz zrezygnować ze śledzenia Google Analytics, instalujące dodatek do przeglądarki Usuwanie istniejących plików cookie Aby wyczyścić pliki cookie, które zostały wcześniej umieszczone w Twojej przeglądarce, użyj funkcji czyszczenia historii przeglądania, zaznaczając opcję usunięcia plików cookie. Jak akceptować lub odrzucać pliki cookie Istnieje kilka sposobów akceptowania i odrzucania niektórych lub wszystkich plików cookie. Najczęściej używane z nich zostały opisane poniżej. Możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie używane w naszej witrynie. Pamiętaj jednak, że w ten sposób możesz też ograniczyć lub całkowicie wyłączyć niektóre jej funkcje. Pamiętaj również, że usunięcie wszystkich plików cookie z przeglądarki spowoduje również usunięcie wszelkich zapisanych preferencji, np. decyzji o akceptacji plików cookie w jakiejś witrynie lub plików cookie blokujących inne pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie, w tym jak wyświetlić ustawione pliki cookie, jak nimi zarządzać i jak je usuwać można znaleźć na stronach www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org